Ilgtspējas un gada pārskats
par 2017. gadu

ĒRIKS ŠMUKSTS

VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes loceklis, viceprezidents

Lejupielādēt .PDF

Turpinoties izaicinājumiem nozarē, 2017. gada nogalē LDz sāka apjomīgu darbu pie to struktūrvienību pārkārtošanas, kas saistītas tieši ar tehniskās vadības un pārvadājumu organizēšanas nodrošināšanu.

Pārvadājumu apjoms pērn bija mazāks, taču tieši tādēļ jārod risinājumi gan jaunu darbības virzienu attīstībai, gan efektīvākai esošā apjoma apstrādei, vienlaikus koncernā noturot kvalificētus speciālistus.

Vislielākās pārmaiņas skārušas Rīgas un Daugavpils ekspluatācijas iecirkņus, apvienojot tos vienā struktūrvienībā – Kustības vadības distancē. Savukārt atsevišķi nodalīta Vagonu apkopes distance, kurai ir plašākas biznesa attīstības perspektīvas, pat ārpus LDz koncerna. To, cik perspektīvs būs vagonu saimniecības speciālistu darbs un kādu ieguvumu šis lēmums radījis, varēs novērtēt jau 2018. gadā, tomēr tam vajadzētu radīt jaunus stimulus biznesa attīstībai.

Domājot par darbinieku interesēm un spēju nodrošināt nepārtrauktu noslodzi, pieņemts arī lēmums LDz struktūrvienībai – Ceļu distancei – uzticēt ne tikai ikdienas infrastruktūras uzturēšanas darbus, bet arī remontdarbu veikšanu, par ko līdz šim rūpējās LDz meitasuzņēmums SIA "LDz infrastruktūra". Šāds lēmums pieņemts, apzinoties, ka tuvākajos gados nav gaidāmi lieli kapitālo remontu apjomi, tomēr cilvēkiem, kas kvalificējušies to veikšanā, darbs jānodrošina. Līdz šim darba raksturs bija sezonāls, jo infrastruktūras sagatavošanas, ikdienas uzturēšanas un apkopes darbi veicami pārsvarā ziemā, savukārt remonti - vasarā. Apvienojot šos pienākumus vienā struktūrvienībā un pārceļot darbiniekus, šobrīd ir iespēja visiem sliežu ceļu uzturēšanā iesaistītajiem darbiniekiem nodrošināt darbu nepārtraukti un tādējādi saglabāt darbiniekus, kuriem ir vajadzīgā specializācija un pieredze.

Pagājušajā gadā turpināja samazināties pārvadāto kravu apjoms no Krievijas partneriem, tāpēc bija aktīvāk jāpievēršas jaunu tirgu apguvei, kā arī sadarbības stiprināšanai tuvākajās kaimiņvalstīs. Lai gan rezultāti nav sagaidāmi īsā laikā, tomēr jau pagājušajā gadā tika organizēti vairāki konteinervilcieni gan no Ķīnas, gan pretējā virzienā un sākts darbs pie iesaistes Ziemeļu – Dienvidu koridora attīstībā.

Šie koridori tiek veidoti, Latvijai sadarbojoties ar vairākām NVS valstīm, tādēļ LDz turpina aktīvu dalību Sadraudzības dalībvalstu dzelzceļa transporta padomē, kas apvieno 18 Eirāzijas valstu dzelzceļa administrācijas un kur tiek risināti praktiski sadarbības jautājumi. 2017. gada oktobrī LDz Rīgā organizēja Dzelzceļa transporta padomes sēdi, kurā tikās dzelzceļu vadītāji no Krievijas, Baltkrievijas, Kazahstānas, Vidusāzijas un Kaukāza valstīm, Baltijas un pat tālās Irānas. Ikvienai valstij ir sava juridiskā un tehnoloģiskā sistēma, taču šāds formāts dod iespēju kopīgi vienoties par nozarei būtisku jautājumu risināšanu. LDz šī sanāksme ļāva apliecināt, ka, neskatoties uz dažādām politiskajām un starptautiskajām norisēm, esam gatavi strādāt, risināt savstarpējos jautājumus un sadarboties gan patlaban, gan nākotnē.