Ilgtspējas un gada pārskats
par 2017. gadu

AIVARS STRAKAŠAS

VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes priekšsēdētājs, viceprezidents

Lejupielādēt .PDF

2017. gads nozarei un uzņēmumam bija sarežģīts, taču darbības rezultāti liecina, ka pie samērā būtiska pārvadājumu apjoma samazinājuma tomēr esam saglabājuši finanšu līdzsvaru.

Latvijas dzelzceļa uzdevums ir nodrošināt kvalitatīvas, konkurētspējīgas infrastruktūras uzturēšanu neatkarīgi no pārvadājumu apjomiem un ar tiem saistītajiem ieņēmumiem.

Tiesa, gada nogalē pārvadājumu apjomi sāka nedaudz pieaugt, un šī tendence turpinās arī 2018. gada pirmajos mēnešos. Tā ir pazīme, kas liecina par tirgus stabilizāciju un zināmu prognozējamību.

Kaut arī uzņēmuma apgrozījums pagājušajā gadā samazinājās, tā kritums ir mazāks nekā pārvadājumu apjomiem un liecina par veikto biznesa procesu optimizācijas efektivitāti.

No pamatdarbības iegūts pozitīvs rezultāts, savukārt gada pārskatā atspoguļotais peļņas pieaugums skaidrojams ar nodokļu politikas reformas rezultātā veikto atliktā nodokļa iekļaušanu peļņas rādītājos. Līdz ar to pieaudzis pašu kapitāls, kas ir nozīmīgi, sākot darbu pie liela mēroga investīciju projektiem – tostarp dzelzceļa tīkla elektrifikācijas, kur jānodrošina liels līdzfinansējuma apmērs.

Vienlaikus, neraugoties uz sarežģīto situāciju, 2017. gadā uzņēmums ir spējis nodrošināt vidējās darba samaksas pieaugumu par 3%, tādējādi sekmējot kvalificētu speciālistu noturēšanu.

Pagājušajā gadā arī veikts sagatavošanās darbs, diskusijas ar sociālajiem partneriem un nozares dalībniekiem, lai 2018. gadā Ministru kabinets pieņemtu nozarei būtisko un Dzelzceļa likumā paredzēto Indikatīvo dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānu piecu gadu periodam un Satiksmes ministrija un LDz varētu noslēgt uz tā balstīto daudzgadu līgumu. Šie dokumenti, kā arī gala saskaņošanā esošā LDz vidēja termiņa darbības stratēģija noteiks uzņēmuma turpmāko darbību un mehānismu, kā tiks nodrošināts infrastruktūras pārvaldītāja finanšu līdzsvars gadījumā, ja pārvadājumu apjomi un ar tiem saistītie ieņēmumi nesegs infrastruktūras uzturēšanai nepieciešamās izmaksas.