Ilgtspējas un gada pārskats
par 2017. gadu

Arnis Maculēvičs
Valdes priekšsēdētājs

Linda Baltiņa
Valdes locekle

Viens no vadošajiem uzņēmumiem Latvijā apsardzes pakalpojumu jomā. Uzņēmums darbojas gandrīz visā valsts teritorijā – apsardzes grupas atrodas Rīgā, Rēzeknē, Daugavpilī, Jēkabpilī, Jelgavā, Liepājā un Ventspilī. Uzņēmuma darbinieki nodrošina dzelzceļa objektu apsardzi, tostarp uztur kārtību Rīgas Starptautiskajā autoostā.

Kopā ar Kazahstānas uzņēmumu "Samai" LDz meitassabiedrība nodrošina dzelzceļa kravu apsardzi visā to ceļā no Baltijas valstīm līdz Kazahstānai.

2017. gadā uzņēmums turpināja paplašināt savu darbību, līdztekus dzelzceļa kravu apsardzes pakalpojumiem piedāvājot arī pakalpojumus uzņēmumiem un privātpersonām. Šim nolūkam reģionos izveidotas jaunas apsardzības vienības. Noslēgti vairāki jauni līgumi par liela mēroga objektu uzraudzību ārpus dzelzceļa – piemēram, "LDz apsardze" nodrošina arī Rīgas Starptautiskās autoostas apsardzi.