Ilgtspējas un gada pārskats
par 2017. gadu

Jānis Ceicāns
Valdes priekšsēdētājs

Valdemars Daļeckis
Valdes loceklis

Specializējas sliežu ceļu būvniecībā un atjaunošanā. Uzņēmums nodrošina sliežu ceļa, pārmiju pārvedu un ceļa mašīnu un mehānismu remonta pakalpojumus. SIA "LDz Infrastruktūra" pienākumos ietilpst sliežu ceļu remonts, pārmiju pārvedu nomaiņas, sliežu ceļa mašīnu un nestandarta iekārtu remonts, sliežu metināšana un garsliežu pārvešana.

2017. gadā tika sāktas pārmaiņas uzņēmuma darba organizācijā. Uzņēmums turpinās sniegt metināšanas pakalpojumus un iznomās dzelzceļa remontdarbiem nepieciešamo tehniku. Pēc biznesa procesu pārskatīšanas koncernā infrastruktūras remontdarbus turpmāk veiks VAS "Latvijas dzelzceļš" struktūrvienība Ceļu distance. Tā kā, ka kapitālo remontu apjoms pēdējos gados ir samazinājies, turklāt to lielākoties iespējams veikt tikai vasaras periodā, šāda restrukturizācija ļaus kvalificētus sliežu ceļu meistarus nodarbināt visu gadu – laikā, kad nenotiek remontdarbi, nodrošinot darbu sliežu ceļu ikdienas uzturēšanā.